За Испитниот центар СОВРЕМЕН ВОЗАЧ Охрид

Испитниот центар „СОВРЕМЕН ВОЗАЧ“ - Охрид организира и спроведува испити за возачи на моторни возила за сите категории и национални категории (АМ, А, А1, А2, Б, БЕ, Ц, ЦЕ, Ц1, Ц1Е, Д, ДЕ, Д1, Д1Е, Ф, Г, Т) на подрачјето на СВР Охрид.